Voor verenigingen geldt mogelijk een ANBI status. Deze status geeft bepaalde rechten, zoals bijvoorbeeld nalatenschap aan de vereniging, maar geeft ook extra verplichtingen over het verstrekken van informatie van de vereniging. Hieronder is per aangesloten EHBO-Vereniging de ANBI status opgegeven.