Voor verenigingen geldt mogelijk een ANBI status. Deze status geeft bepaalde rechten, zoals bijvoorbeeld nalatenschap aan de vereniging, maar geeft ook extra verplichtingen over het verstrekken van informatie van de vereniging. Hieronder is per aangesloten EHBO-Vereniging de ANBI status opgegeven. 

Op onze site kun je de gegevens voor de ANBI status vinden. ANBI staat voor ALgemeen Nut Beogende Instelling. Deze status heeft bepaalde fiscale voordelen. Sinds 1 januari 2014 verplicht de belastingdienst om de ANBI informatie op de website te plaatsen. Het RSIN nummer bij de Kamer van Koophandel voor EHBO Vereniging Terheijden is 18055884.

Wilt u informatie opvragen of heeft u verdere vragen over de ANBI status van EHBO Terheijden? Neem dan direct contact op via info@ehboterheijden.nl Ook kan een uitreksel worden aangevraagd bij de Kamer van Koophandel via de site www.kvk.nl.

Beleidsplan

EHBO Terheijden heeft als doel om zo veel als mogelijk inwoners van Terheijden te voorzien van een geldig EHBO diploma. Dit diploma voldoet aan de door Het Oranje Kruis gestelde competenties. Ook is gebleken dat steeds vaker een hulpverleningsoproep wordt gedaan van onze burgers, denk aan AED alert.

Om goed te kunnen handelen in een noodsituatie is het belangrijk dat iedereen beschikt over of een geldig EHBO diploma of een geldig reanimatie diploma. EHBO Terheijden stimuleert de opleidingen hiertoe en sporen (dmv diverse evenementen) mensen uit Terheijden aan om deel te nemen aan deze cursussen.

EHBO Terheijden is qua evenementen niet weg te denken uit het beeld van Terheijden. Bij de meeste evenementen zijn er deelnemers van EHBO Terheijden aanwezig voor het verlenen van hulp en/of het geven van advies.

Activiteiten Terheijden

Om goed te kunnen handelen in een noodsituatie is het belangrijk dat iedereen beschikt over of een geldig EHBO diploma of een geldig reanimatie diploma. EHBO Terheijden stimuleert de opleidingen hiertoe en sporen (dmv diverse evenementen) mensen uit Terheijden aan om deel te nemen aan deze cursussen.

EHBO Terheijden is qua evenementen niet weg te denken uit het beeld van Terheijden. Bij de meeste evenementen zijn er deelnemers van EHBO Terheijden aanwezig voor het verlenen van hulp en/of het geven van advies.

Financiele verantwoording EHBO Terheijden

De financiele verslaglegging van onze vereniging is opvraagbaar via onze secretaris, bereikbaar op info@ehboterheijden.nl. ok vindt er ieder jaar een jaarvergadering plaats voor onze leden waarin de financiele situatie wordt doorgelicht en besproken.