De besturen van de aangesloten EHBO-verenigingen zijn enorm belangrijk. Zonder de bestuurders zou de vereniging niet kunnen bestaan. Bovendien worden de bestuurders direct gekozen door de leden. Of het gaat om het voorzitterschap, penningmeester, secretaris of andere functie, ze zijn allen belangrijk. Hieronder is per aangesloten vereniging opgenomen welke bestuurders er actief zijn.