De besturen van de aangesloten EHBO-verenigingen zijn enorm belangrijk. Zonder de bestuurders zou de vereniging niet kunnen bestaan. Bovendien worden de bestuurders direct gekozen door de leden. Of het gaat om het voorzitterschap, penningmeester, secretaris of andere functie, ze zijn allen belangrijk. Hieronder is per aangesloten vereniging opgenomen welke bestuurders er actief zijn.

Voorzitter –  Jeannette de Wijs
Jeannette is sinds een paar jaar de voorzitter van onze club. Daarnaast is zij ook eerste aanspreekpunt bij evenementen. Zonder Jeannette zou de vereniging niet bestaan. Ze doet heel veel voor de vereniging. Zo zorgt ze voor de juiste bedankjes voor onze hulpverleners, zorgt ze voor de spullen bij evenementen en heeft ze een duidelijke koers waar ze met de vereniging naar toe wil. 

Secretaris – René Francken
René voert het volledige secretariaat van de vereniging. Alle post komt bij hem binnen. Hij beheert ook de ledenadministratie. Een andere belangrijke taak zijn de verslagen die René maakt van de bestuursvergaderingen en van de ledenvergadering. 

Penningmeester – Gerrit Duizer
Gerrit is, naast dat hij Instructeur Eerste Hulp is bij de vereniging, ook de penningmeester. Hij zorgt ervoor dat we er financieel goed voor blijven staan. Geen onnodige kosten maken, maar ook geen spaarvereniging worden is zijn devies. 

Overig bestuurslid – Erica Prins
Erica is als bestuurslid ook betrokken bij de vereniging. Zo regelt zij alles in de gemeente als het gaat om de AED apparaten en het AED project dat alle EHBO-verenigingen uit Drimmelen samen voeren. 

De volgende mensen vormen het bestuur.

  • Voorzitter – Lia van Meel
  • Secretaris – Bart van Dongen
  • Penningmeester – Rian van Oorschot
  • Coördinator posten / verbandmeester – Ad Polak
  • Bestuurslid – Antenie van Kappel – van Gils